Tweede Kamer stemt in met steunpakket euro

(Novum) – De Tweede Kamer steunt het noodplan voor de euro van de Europese ministers van Financiën en de Europese Commissie.
Turks.nl Redactie

Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een debat met premier Jan Peter Balkenende (CDA) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA).

“We hebben eigenlijk geen andere keuze dan hiermee in te stemmen, zij het tandenknarsend”, zei SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies. De meeste andere partijen uitten zich in vergelijkbare bewoordingen.

Alleen de PVV en onafhankelijk Kamerlid Rita Verdonk zijn ronduit tegen. Zij vinden dat Nederland uit de euro moet stappen.

Het plan van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds omvat 720 miljard euro. Het is bedoeld om eurolanden als Spanje en Portugal, die grote schulden hebben, te helpen. Dat moet weer voorkomen dat de financiële crisis waarin Griekenland verkeert, overslaat naar andere eurolanden. Nederland staat voor 26 miljard euro garant.

CDA, VVD en ChristenUnie willen dat wordt uitgezocht welke speculanten vorige week een aanval op de euro inzetten. “Deze bijna-lijkenpikkers moeten nationaal en internationaal worden aangepakt”, zei CDA-Kamerlid Frans de Nerée.

De Jager zegde toe dat hij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal vragen een onderzoek te doen naar de rol van speculanten bij de eurocrisis van vorig weekeinde. Hij zei wel dat speculatie niet de eerste oorzaak was.