VVD: Lesgeld terug bij slechte opleiding

Mbo-scholieren die op een slechte opleiding zitten, moeten hun lesgeld krijgen terugbetaald.
Turks.nl Redactie

Dat voorstel heeft de VVD woensdag gedaan in het kader van de verkiezingscampagne.

“Er zijn zo’n zestig mbo-opleidingen die door de Onderwijsinspectie als zeer zwak worden gezien”, zegt VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming. “Je zult maar zo’n opleiding volgen. Dan heb je een jaar van je toekomst verspild.” Slechte opleidingen moeten hun zaken nu al wel op orde brengen, maar daarvoor krijgen ze van de inspectie een of twee jaar de tijd. Dat duurt de VVD te lang.

Opleidingen die volgens de inspectie onder de maat presteren, moeten daarom het lesgeld terugbetalen aan de scholieren, vindt de VVD. Dat lesgeld is nu voor scholieren van 18 jaar en ouder ruim duizend euro per jaar. Ook de kosten van schoolboeken moeten worden vergoed. Verder moet een opleiding een ‘bijspijkerprogramma’ verzorgen, zodat leerlingen hun achterstand kunnen inhalen.

Dezentjé haalt verder uit naar CDA en PvdA, die besparen op het MBO door onder meer opleidingen korter te maken. “Dat is het paard achter de wagen spannen. We zijn echt afhankelijk van goede vaklui.”

Novum