VVD-Statenlid Köksal Gör treedt af om ophef studentenhuizen

Het Noord-Hollandse VVD-Statenlid Köksal Gör is afgetreden. Dat is bekendgemaakt op de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland.
Turks.nl Redactie

In de uitzending van Nieuwsuur was gebleken dat Gör voorzitter is van een stichting die studentenhuizen beheert, die studenten van Turkse afkomst opvangen. Minister Asscher wil een onderzoek tegen degelijke studentenhuizen en religieuze bewegingen als Diyanet, Milli Gorus, Suleymanci-beweging en Gülen-groeperingen. Het zou de integratie belemmeren, terwijl er uit een eerder onderzoek was gebleven dat de bewegingen juist integratie bevorderend werken.

De Statenlid meldt schriftelijk: “De uitzending van Nieuwsuur staat mijn functioneren als Statenlid in de weg, en daarom zeg ik mijn lidmaatschap op”. Gör was zelf niet aanwezig bij de vergadering.

Stichting Witboek
Köksal Gör zegt dat zijn stichting een sociaal, cultureel en educatief georiënteerde organisatie is, met als doel de participatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. De stichting geeft leerlingenbegeleiding en opvoedondersteuning aan 44 studenten. Het gaat volgens Gör absoluut niet om moslim- of koran-internaten, zoals in de media werd beschreven: “Ik ben als voorzitter van het bestuur van Stichting Witboek door Nieuwsuur geïnterviewd en heb de activiteiten van de stichting toegelicht. In de uitzending is de indruk gewekt dat het hier om moslim- of koran-internaten gaat. Dit is geenszins het geval. Ook is de Gülen-beweging in een, mijns inziens onterecht, negatief daglicht gesteld.”

De VVD had eerder gemeld dat de leer van moslimgeestelijke Fethullah Gülen, waar Gör de leer van aanhangt, niet te verenigen is met de opvattingen van de partij. Gör werd verzocht om zijn functie als Statenlid neer te leggen.

Lees de volledige verklaring van Köksal Gör.