Wat staat er in het regeerakkoord over Turkije?

Turks.nl Redactie

Het regeerakkoord is na ruim 200 dagen formereren gepresenteerd. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zullen de komende 4 jaar regeren.

Wat is er geschreven in het regeerakkoord over Turkije? In totaal wordt het woord ‘Turkije’ drie keer genoemd in het regeerakkoord.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Over de rol van Nederland in de rest van de wereld, wordt er ook gesproken over Europa. En daar staat beschreven hoe het kabinet zich zal opstellen tegenover Turkije.

Het stukje over Turkije:

Het is van belang dat regels en genomen besluiten daadwerkelijk en consequent worden gehandhaafd en
uitgevoerd. Toetreding van lidstaten wordt getoetst aan de hand van de Kopenhagen-criteria. Deze zijn
ook van toepassing op de onderhandelingen over toetreding die al geruime tijd gevoerd worden met
Turkije. De zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten en rechtsstaat in Turkije bieden, in het licht van de Kopenhagen-criteria, geen vooruitzicht op het bereiken van overeenstemming over
toetreding tot de EU als lidstaat. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat in EU-verband is besloten dat op dit moment de onderhandelingen niet worden beëindigd. Nederland streeft in deze omstandigheden naar een alternatieve vorm van samenwerking met Turkije.

Dat betekent dat het volgend kabinet niet zal pleiten voor een EU-lidmaatschap van Turkije, maar een andere vorm van samenwerking verkiest.

Turkije & EU

Sinds 2005 onderhandelen de EU en Turkije over een lidmaatschap. Vandaag de dag gaat het echter niet lekker tussen de EU-landen en Turkije, omdat Turkije volgens de EU verder afdrijft van de Europese democratische waarden.

Desondanks willen de partijen de onderhandelingen vooralsnog niet stopzetten. Nederland zal, er als het aan dit kabinet ligt, in ieder geval geen voorstander meer van zijn.