‘Wilders en Balkenende moeten weg’

Nederland ziet PVV-leider Geert Wilders en premier Jan Peter Balkenende (CDA) het liefst morgen vertrekken uit de politiek.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit onderzoek van peil.nl in opdracht van Novum Nieuws.

Op de vraag welke lijsttrekker de politiek zou moeten verlaten, noemt 29 procent van de ondervraagden Wilders. Balkenende is nummer twee met 22 procent. PvdA-leider Job Cohen en TON-lijsttrekker Rita Verdonk scoren beiden dertien procent.

De grootste afkeer van Wilders heerst onder GroenLinks-kiezers: 54 procent noemt hem als de politicus die morgen zijn biezen zou moeten pakken. Balkenende scoort het slechtst bij SP-stemmers: 49 procent wil hem weg hebben.

Op de vraag wie de minister-president van het volgende kabinet moet worden, antwoordt 23 procent Job Cohen (PvdA). VVD-lijsttrekker Mark Rutte volgt hem op de voet met 21 procent. VVD-prominent Neelie Kroes, die ook wordt genoemd als kandidaat-premier, scoort dertien procent. Balkenende krijgt vijftien procent achter zich.

Uit de peiling blijkt verder dat een kleine meerderheid van 53 procent wil dat het mogelijk wordt de minister-president rechtstreeks te kiezen. De animo voor de gekozen premier is het grootst bij de achterban van de PVV (81 procent), gevolgd door de SP (64 procent) en D66 (60 procent).

Novum