Beste Kamerleden Kuzu, Öztürk en Yücel

Op 1 mei werd de Dag van de Arbeid gevierd. Een dag die vaak bloedig verloopt in Turkije. Dit jaar viel er één dode in İstanbul en was het business as usual in de metropool. Sterker nog, de bloedigste 1 mei-viering aller tijden, vond aan de Bosporus plaats in 1977. Vanaf de bovenste verdiepingen van de hotels InterContinental en Sheraton openden ongeïdentificeerde schutters het vuur op zo’n 500.000 demonstranten. Op het onderliggend Taksimplein, lieten rond de 40 mensen het leven en ongeveer 175 demonstranten raakten gewond.
Turks.nl Redactie

Hiermee vergeleken was de Haymarket-affaire in 1886 in Chicago a stroll in the park. Desalniettemin is deze slachting, later omgedoopt tot ”het Taksimplein bloedbad”, minder bekend bij het grote publiek. Ik ga ervan uit dat jullie, als hoogopgeleide Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden, op de hoogte waren van beide historische feiten. Het is immers belangrijk om de (eigen bloedige) geschiedenis te kennen. Nietwaar?

Op deze lentedag ontstaat er wrevel tussen linkse alevieten en rechtse soennieten in Turkije. Een beetje zoals jullie hadden in de PvdA-fractie. Tijdens de Gezi-protesten op het Taksimplein in 2013, leidde die eeuwenoude animositeit tot maandenlange onlusten in het hele land. Destijds liet jij Selçuk Öztürk, je sociaal-democratisch-masker even zakken en toonde je je proto-fascistische kant. Je vond het geweld, dat door de AKP-regering werd toegepast op Gezi-demonstranten, wel meevallen en nam er geen afstand van. Later zwakte je je uitlatingen weer af, omdat je ermee in de problemen kwam. In totaal vielen er 11 doden, niet geheel toevallig bijna allemaal alevieten, onder wie een alevitisch kind, en er waren 8.163 (zwaar)gewonden. 

Öztürk, wat ik mee vind vallen, zijn de bedreigingen van een paar Nederlandse tokkies aan jouw en Tunahan Kuzu’s adres. Daarentegen moet onderzoeksjournalist Can Dündar kogelsontwijken en onlangs heeft hij een gevangenisstraf van bijna zes jaar gekregen. Louter omdat hij zijn werk (te) goed deed en de über-proto-fascist uit Ankara voor paal zette. Heb je de beeldenal gezien van Erdoğans wapen- en munitieleveranties aan zijn radicale moslimbroeders in Syrië? 

Kuzucuğum (Turks is een agglutinerende taal, um is een suffix die ”mijn” aan een woord toevoegt, cuğ is de suffix voor een verkleining, Kuzu betekent ”lam”, dus: kuzucuğum betekent ”mijn lammetje”), wat Turkse journalisten en burgers meemaken is pas een hetze en niet de insinuaties van de VVD’er Ockje Tellegen, die een vreemdere voornaam heeft dan jouw achternaam. Wees flink lammetje! 

Keklik Yücel, het feit dat je Facebook-pagina een daggedeactiveerd werd, katapulteert jou geenszins tot alevitische heldin van het vrije woord en ook niet als je met een cocktail in de hand op een publiciteitsfoto met Umar staat. Je bent nagenoeg onzichtbaar gebleven in het publiek debat, terwijl je nota bene al vier jaar Kamerlid bent. Niemand kent je. Je houdt zelfs je alevitische achtergrond óp de achtergrond, maar ondertussen profiteer je wel van je verlicht imago. Valsspelen noem ik dat…

Kuzum, Öztürküm en Yücelim, werk samen met elkaar in de Kamer, vlieg de problemen van Turkse Nederlanders pro-actiever aan en stop met het scoren over elkaars ruggen. Echt politiek werk blijft daarmee liggen. Dit opportunistisch gedrag – van Nederturkse alevitische grijze muizen en soennitische proto-fascisten – baart mij meer zorgen dan de bloedige taferelen in Turkije. Geweldsuitbarstingen en aanslagen zijn namelijk niets nieuws in die regio.

Mochten jullie tóch doorgaan met het vooropstellen van jullie pietluttige belangen, dan heeft het orakel van Selvi een voorspelling voor jullie, die in figuratieve zin veel bloediger is: de vijfde generatie Nederturkse soenniet én aleviet zal haar allereerste ademteug niet in de polder inhaleren, maar in het bloedige herkomstland van haar betovergrootouders.

Groet,

İsmail