Faceslam

Social media, soms word ik er net zo moe van als Arabische dictators. Hoewel social media onderwijst, verbindt en zelfs revoluties teweeg brengt, heeft het ook een keerzijde: het (onbedoelde) verspreiden van informatie die niet klopt.
Turks.nl Redactie

Hoewel gefrustreerde pubers hier weken van kunnen huilen, kunnen ook gefrustreerde moslim filosofen hier last van hebben, vooral wanneer verzinsels als de islam wordt gepresenteerd. Laat ik het voorbeeld van Ashura nemen.

Het is bekend dat moslims op de dag van de Ashura vasten, een dag die valt op 13 of 14 november (ligt aan je berekening). De achterliggende gedachte is niet zo zeer een viering, want volgens de Profeet hebben moslims maar twee feestdagen: offerfeest en suikerfeest, maar om te herdenken. Wat herdenken moslims? Nou, onder andere de verlossing van de kinderen van Israel, die nauwelijks uit de klauwen van de Farao werden gered door Allah. Uit dank besloot Mozes te vasten, waarop de Profeet ons aanspoorde om dit ook te doen, want wij zijn per slot van rekening ook dichtbij Mozes, zowel in hart en daad.

Maar dit is dan ook het enige wat historisch kritisch gezien een aanleiding is om te spreken over de Ashura en het enige wat de moslims rust is om te vasten, als zij daar lichamelijk toe in staat zijn. Wat ik dan niet snap, en vandaar mijn frustratie, dat er berichten worden gedeeld met een waslijst aan handelingen die mensen op deze dag horen te verrichten, bijv. 313 keer spreuken van berouw moeten uitspreken, met de belofte dat God hun wensen zal vervullen. Waar komen deze ideeen vandaan, in godsnaam hoe kom je aan dat getal van 313 keer?

Het is toch niet erg dat mensen dit soort handelingen verrichten? Nee, dat klopt ook wel, maar het probleem is dat dit geen islam is, althans terug gaat op de Koran of de navolging van de Profeet Muhammad. Erger nog, er ontstaat een vertekend beeld van de islam. Alles wat zo natuurlijk en simpel is aan de islam wordt overgecompliceerd. Een van de berichten gebood zelfs om iets met rozenwater te doen, nou probeer dat maar eens te vinden in de supermarkt! Verder wordt de relatie tussen mens en God als heel mechanisch beschouwd: zolang jij een x keer iets doet dan zal God vanzelf op die manier reageren, terwijl de islam ons leert dat soms God niet reageert volgens onze verwachtingen omdat volgens de Koran soms iets wat ons slecht lijkt eigenlijk heel goed is voor ons.

Mijn inziens is het dan ook handiger om dit soort theologische boodschappen eerst te verifieren door je eigen traditie goed te kennen voordat je dit soort informatie deelt. Indien je toch graag dit soort dingen verspreidt, leg dan uit dat de informatie die je verspreidt niet terug gaat op de Koran of het navolgen van de Profeet, maar naar je eigen cultuur. Net als het feit dat een vrouw paar meter achter de man moet lopen met de zware boodschappen…

  • Loading...