Het Koninklijk huis zit vol met allochtonen!

Volgens het CBS is een persoon die woonachtig is in Nederland en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren, allochtoon. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie. Hieruit kunnen we concluderen dat Hare Majesteit de Koningen én alle troonopvolgers per definitie allochtoon zijn. Toch zullen er veel mensen zijn die dit moeilijk vinden te geloven en of te accepteren.  Wellicht heeft dit te maken met het feit dat men om de één of andere reden negatieve associaties heeft met het woord allochtoon. Je kunt niet anders dan je afvragen hoe het nu werkelijk is, allochtoon zijn.
Turks.nl Redactie
Total
Shares

Allochtoon zijn is geweldig! Iedereen is geïnteresseerd in jou. Er worden allerlei rapporten bijgehouden over bijvoorbeeld hoe je het doet op school, wat je salaris is, over de stand van je sociaal-maatschappelijke status ten opzichte van je ouders en zelfs met wie je omgaat houdt menig onderzoeker bezig. Er wordt veelvuldig over je gediscussieerd op televisie en nog veel meer over je geschreven in kranten en opiniebladen. Dat zelfs de Tweede Kamer jou als onderwerp verkiest boven schrijnende problemen zoals de toenemende vergrijzing of het dreigend tekort aan zorgpersoneel, vind ik persoonlijk een hele eer.

Allochtoon zijn betekent uitblinken. Je hoeft niet veel te doen om een schouderklopje te krijgen. Wanneer je in staat bent om een aantal zinnen in het Nederlands correct uit te spreken vindt men dat al een hele prestatie. Ben jij één van die gelukkigen die een opleiding weet af te ronden en is dat ook nog eens op academisch niveau dan worden er zelfs (al dan niet gepaard met verbazing) een paar traantjes weggepinkt. En heb jij het lef om als moslim vrouw zonder hoofddoek de deur uit te gaan, dan word je op de lijst der feministen vlak achter Jeanne d’Arc weggezet.  En het allermooiste is misschien wel het feit dat hoewel het geen kunst is om uit te blinken, het tegelijk ook zeer begrijpelijk is dat je geen uitblinker bent. Je bent immers allochtoon en dat wil vaak zeggen dat je begint vanuit een achterstandspositie. Dus is het ook geen schande wanneer je niet al te hoog hebt kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder.

En net als leden van het koninklijk huis word je geboren met een ellenlange titel. Je bent dan bijvoorbeeld tweede generatie niet-westerse allochtoon. Op latere leeftijd krijg je de roepnaam Turkse Nederlander. Om de status geassimileerde Turkse Nederlander te verkrijgen moet je wel een beetje je best doen. Hoewel er geen strikte regels of voorwaarden verbonden zijn aan het verkrijgen van deze status, gaat het in de regel vooral om het zoveel mogelijk overnemen van de gebruiken van de gevestigde orde opdat je opgaat in deze cultuur. Echter stelt men dat het optuigen van een kerstboom al ver buiten de normen van de geïntegreerde Turkse Nederlander staat. Toch frappant dat hoewel je helemaal opgaat in de cultuur, normen en waarden van de gevestigde orde je status nooit zal veranderen in Nederlander maar hooguit in ‘de meest geïntegreerde buitenlander’.

Resumé kunnen we stellen dat je als allochtoon alle aandacht krijgt, bij de minste prestatie kunt rekenen op een staande ovatie en als het niet lukt om iets van je leven te maken op alle begrip van de wereld. En hoewel je niets kunt doen of laten om de status Nederlander te verkrijgen kom je met het kopen van een paar kerstballen al heel dicht in de buurt. Overigens vind ik het persoonlijk heerlijk om allochtoon te zijn en als de titel goed genoeg is voor de Koningin is deze ook goed genoeg voor mij.

Nezahat