1 op 3 Turken te dik

33,7% van de Turken in Turkije zijn te dik.
Turks.nl Redactie

Uit een onderzoek van het Turkse Ministerie voor Volksgezondheid blijkt dat 1 op de 3 Turken te dik zijn. 20% heeft zelfs obesitas, dus een BMI van boven de 30.

42,2% van de Turken hebben een normaal gewicht, terwijl 4,2% te mager is.

Mannen vs. vrouwen
Het blijkt dat meer mannen dik zijn, terwijl obesitas bij vrouwen vaker voor komt. 38,2% van de mannen zijn dik, tegenover 29,3% van de vrouwen. Obesitas komt bij vrouwen bij 24,5% voor en bij mannen bij 15,3%. Het onderzoek is gedaan bij Turken boven de 15 jaar.

Vergeleken met 2012 worden Turken alleen maar dikker. Toen had 17,2% last van obesitas.