110.000 Syriërs onderweg naar Turkije

Tienduizenden inwoners van de Syrische stad Aleppo zijn onderweg naar Turkije wegens hevige bombardementen op de stad.
Turks.nl Redactie

Volgens NTV gaat het om zo’n 110.000 mensen die wonen in kampen rond de stad. De Turkse premier Davutoglu zegt dat er al minstens 10.000 mensen de Turkse grens hebben bereikt.

De afgelopen week heeft Rusland de bombardementen op Aleppo geïntensiveerd. Volgens Davutoglu is dat een oorlogsmisdaad. “De kern van het probleem zijn de oorlogsmisdaden die door het Syrische regime worden gepleegd en de oorlogsmisdaden die Islamitische Staat pleegt. Degenen die Assad helpen, plegen dezelfde oorlogsmisdaden,” zegt Davutoglu, doelend op de Russische bombardementen op Aleppo.

In Turkije wonen op dit moment ruim 2,5 miljoen Syriërs. Het land heeft ruim 8 miljard uitgegeven aan huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs om de vluchtelingen een perspectief te bieden.

  • Loading...