Turks.nl

20.000 mensen met een handicap krijgen werk

gehandicapten-examen

20.000 mensen met een handicap, die zondag een examen hebben afgelegd krijgen een baan bij de overheid.


Dat meldt persbureau Anatolia.

Het is voor het eerst in Turkije dat er speciaal voor gehandicapten een examen is georganiseerd. Landelijk hebben meer dan 60 duizend mensen hun best gedaan voor een plaats als ambtenaar.

Gemeld wordt dat er in de eerste periode 7.000 mensen een baan krijgen. In langer termijn zullen 20.000 plaatsen vrij zijn voor mensen met een handicap.

© Turks.nl 

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl