Turks.nl

666 vrouwen dodelijke slachtoffers huiselijk geweld

Tussen 2009 en 2012 zijn in totaal 666 vrouwen in Turkije omgekomen door huiselijk geweld. Dat meldt minister Fadime Sahin van Gezin en Sociale Politiek.

Sahin beantwoordde de vragen van een MHP-parlementarier betreft huiselijk geweld. Daarin is naar voren gekomen dat in 2009 totaal 171 vrouwen zijn omgekomen. In 2010 was het aantal 177, 163 in 2011, en in 2012 kwamen 155 vrouwen om het leven door huiselijk geweld.

De getallen omvatten alle dodelijke slachtoffers van geweld door gezins- of familieleden. Dus ook familiedrama’s, eerwraak en andere vormen van geweld.

© Turks.nl 

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl