Amnesty: Turkije in steek gelaten met Syrische vluchtelingen

De internationale gemeenschap laat Syriërs die naar Turkije vluchten in de steek. Syriërs worden teruggestuurd of beschoten bij de grens, of leven onder erbarmelijke omstandigheden in Turkije. Dit blijkt uit een nieuw Amnesty-rapport.
Turks.nl Redactie

In het recent verschenen rapport Struggling to Survive: Refugees from Syria in Turkey, beschrijft Amnesty dat Turkije een grote bijdrage levert aan de opvang van Syrische vluchtelingen. In totaal zijn 3,2 miljoen mensen Syrië ontvlucht. Turkije vangt de helft daarvan op. In september van dit jaar ontving Turkije 130.000 Syrische vluchtelingen. Dat is meer dan de hele EU in de afgelopen drie jaar.

De internationale gemeenschap is er niet in geslaagd het groeiende aantal Syrische vluchtelingen goed op te vangen, wat tot een van de grootste vluchtelingencrises sinds tijden heeft geleid. Turkije staat er grotendeels alleen voor. Welvarende landen weigeren om financieel meer bij te dragen aan de vluchtelingencrisis en bieden slechts mondjesmaat asiel en opvang aan.

Beschoten aan de grens
Hoewel Turkije een open-grens-beleid voert ten aanzien van Syrische vluchtelingen, zijn er slechts twee officiële open grensposten langs een 900 kilometer lange grens. Zelfs hier worden mensen zonder paspoort weggestuurd, behalve als ze dringend medische hulp nodig hebben. Wie de lange reis naar een officiële grensovergang niet kan maken, is vaak overgeleverd aan smokkelaars en wordt beschoten door grensbewakers. Tussen december 2013 en augustus 2014 zijn zeventien mensen bij onofficiële grensovergangen doodgeschoten door grensbewakers.

Eenmaal binnen
Van de 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije leven 220.000 mensen in een van de 22 goed uitgeruste vluchtelingenkampen. De andere ruim 1,3 miljoen mensen zijn aan hun lot overgelaten. Dat leidt tot wanhopige situaties.

De 10-jarige ‘Ibrahim’ vluchtte 2 jaar geleden met zijn familie uit Aleppo en leeft nu in de Turkse grensplaats Kilis. Ze wonen in een bunker. Om te overleven, verzamelt hij samen met zijn vader plastic uit vuilnisbakken. Hij werkt iedere dag van 6 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags. Geen van de tien kinderen van het gezin gaat naar school.

Veel Syrische vluchtelingen komen in Turkije in een uitzichtloze situatie terecht. Ze worden door de internationale gemeenschap aan hun lot overgelaten. En de meest welvarende landen verzaken hun plicht op het gebied van opvang van deze vluchtelingen.

Landen moeten hun grenzen openen voor vluchtelingen die vervolging en oorlog ontvluchten. En de Turkse autoriteiten moeten deze mensen toegang en veiligheid bieden.