Atoomoverleg Iran in 2011 verder in Turkije

Het overleg met Iran over zijn atoomprogramma wordt begin volgend jaar in Turkije voortgezet.
Turks.nl Redactie

Dat hebben deelnemers aan de besprekingen in Genève dinsdag meegedeeld.

De gesprekken worden eind januari of begin februari voortgezet, waarschijnlijk in Istanbul. In Genève is voornamelijk gesproken over de algemene voorwaarden voor nieuwe onderhandelingen.

Het was voor het eerst sinds ruim een jaar dat Iran en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland met elkaar om de tafel zaten. Westerse landen verdenken Iran ervan aan kernwapens te werken en willen dat Iran stopt met het verrijken van uranium. Iran ontkent en wil het recht om uranium te verrijken niet opgeven.

De Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad zei dinsdag op de Iraanse televisie dat in de onderhandelingen vooruitgang kan worden geboekt als de economische sancties tegen zijn land worden opgeheven. ‘Het schrappen van door u begane fouten zal zeker helpen’, zei hij.

  • Loading...