Erdoğan roept op tot hervorming inactieve VN

De Turkse premier Erdogan heeft de Verenigde Naties beschuldigd van ‘passiviteit’ betreft Syrië.
Turks.nl Redactie

Volgens de premier maken de machten in de VN dezelfde fouten als in de jaren ’90 in Bosnië.

“Indien de VN niet meer werkt, is het tijd om het te reformeren. Het is niet eerlijk gebouwd. Als één van de vijf permanente leden iets niet wil, gaat het al niet door. Waarom noemen we het dan ‘verenigde’ naties? Het is tijd om dit te veranderen” vertelt hij tijdens een toespraak.

“Er zijn al meer dan 30.000 mensen, inclusief vrouwen en kinderen gedood. 250.000 mensen zijn gevlucht naar buurlanden. 2.5 miljoen mensen moesten hun huizen verlaten. Het is alsof de VN groen licht geeft aan Assad om dagelijks honderden mensen te vermoorden” voegt hij er aan toe. 

Erdogan vergelijkt de houding van de Verenigde Naties met die van 20 jaar terug betreft Bosnië: “Zij keken toe toen er honderdduizenden mensen werden vermoord in Bosnië, en zijn nu in dezelfde onbekwaamheid. Zo raakt de organisatie haar legitimiteit kwijt in de ogen van mensen”, aldus Erdogan.

© Turks.nl

  • Loading...