Gezocht: Turkse vertaling voor ‘Selfie’

Het Turkse taleninstituut TDK is op zoek naar een Turkse vertaling van het woordje ‘selfie’. De zoektocht resulteerde op hilarische inzendingen van mensen die een vertaling verzonnen.
Turks.nl Redactie

Er zijn meer dan 500 verschillende vertalingen ingediend bij het taleninstituut door. Enkele opvallende zijn ‘Basyapit’ (meesterwerk), Sosyapoz (samenstelling van sociaal + poseren), Özüçekim (eigen-opname) Ferdi (eigen) of Şipşakım (mijn polaroid). Het instituut zegt blij te zijn met de creatieve woorden, en verwacht er meer.

De Van Dale verkoos ‘selfie’ als het woord van het jaar 2013, met de definitie “fotografisch zelfportret, vaak gemaakt met de camera op armlengte en gepubliceerd op een sociaalnetwerksite.”

Een deel van de inzendingen:
“Anfoto, başyapıt, bencik, bencileyin, bençek, bengil, benil, benim o, benimce, benimsem, benli, bensel, bensi, beyani, bireyselim, cepimge, çekat, çekçeki, çekendi, çekerol, çeki, çekiçek, çekilge, çekilim, çekimanım, çekimce, çekimim, çekimsel, çekinem, çekinti, çekintim, çeklaçek, çekön, çekpaylaş, çeksun, çektirim, doğaç, eday, e-foto, e-hatırat, eldenfoto, elimfoto, ferdi, ferdim, fotoben, fotobiz, fotoçekim, fotokendi, fotom, fotöz, görsel salım, göstermelik, gözfiye, gözgüçek, gözgül, gözgülük, haletiben, idey, işte ben, karşı pencere, kençek, kendeç, kenden, kendi çekimim, kendicem, kendicik, kendiçek, kendikem, kendil, kendimo, kendir, kendirme, kendöz, kenfo, kenka, kenkençek, kol çekim, mahdûd, mahdûdî, motoportre, münhasî, nefsi, oben, önünüçek, öz yapıt, özanlık, özben, özbeti, özbiçem, özceçekim, özcül, özçekim, özçekmek, özge, özgörünüm, özgüm, özgün, özgünî, özimge, öznel, özüçekim, özül, özüm, özünçek, özünü, resmiyem, salım, selfi, seyfi, sima, sinep, sosyapoz, şahsi, şahsim, şipşakım, tekbakış, tipi, yakınçeki, yüzçekim, yüzkare, yüzyüze, zat-ı kadraj, zatim.”

© Turks.nl