Groot protest tegen sluiting voorbereidingsscholen door regering

Aanhangers van de Gülen-beweging en studenten demonstreren op social media massaal tegen het sluiten van voorbereidingsscholen door de Turkse regering.
Turks.nl Redactie

De regering werkt aan een wetsvoorstel om de voorbereidingsscholen, waar scholieren worden voorbereid voor examens te sluiten. De studie op reguliere scholen moet genoeg zijn. Een belangrijk deel van deze scholen wordt beheerd door de Gülen-beweging.

Veel studenten kiezen er voor om naar een voorbereidingsschool te gaan, omdat de stof van de examens vaak los liggen van het lesmateriaal op reguliere scholen. Inschrijven op deze scholen loopt op van 4.000 tot 20.000 lira per jaar.

De regering is al sinds enkele jaren bezig om het onderwijs in Turkije te hervormen. Zo worden examens niet meer op 1 dag gehouden, en krijgen alle basisscholieren een tablet-PC.

Het ministerie voor onderwijs meldt dat de wet nog niet is afgerond, en er nog geen definitief besluit is voor sluiting. In het voorstel staat vermeld dat de voorbereidingsscholen moeten worden omgevormd tot privéscholen.

Hashtags die het besluit tegenspreken zijn sinds dagen voortdurend trending op twitter.

© Turks.nl