Israël wil spreken met Turkije

Israël is bereid om aan tafel te zitten met Turkije om de problemen tussen de twee landen op te lossen.
Turks.nl Redactie

Dat zei Pinhas Avivi, politiek directeur van het Israëlische ministerie voor buitenlandse zaken.

“We moeten de problemen achterwege laten en kijken naar de toekomst. Ook kunnen we spreken over de problemen in Syrië” aldus Avivi.

Reactie Turkije
Een woordvoerder van de Turkse buitenlandse zaken heeft gezegd dat de houding van Turkije niet zal veranderen zolang Israël niet de stappen neemt die Turkije verwacht.

De relaties tussen de oude bondgenoten Turkije en Israël waren zeer verslechterd toen Israëlische commando’s een Turks hulpschip aanvielen, waarbij 9 mensen werden gedood. Om de relaties te verbeteren eist Turkije officiële excuses, schadevergoeding voor de nabestaanden en het opheffen van de blokkade op de Gazastrook. 

© Turks.nl

  • Loading...