Jaar cel om ‘beledigend handgebaar’ richting Erdogan

De 57-jarige Filiz Akinci uit Izmir moet 11 maanden en 20 dagen de cel in omdat ze een beledigend gebaar zou hebben gemaakt richting president Erdogan.
Turks.nl Redactie

Akinci, moeder van twee kinderen, zou vanaf het balkon van haar huis een gebaar hebben gemaakt toen de president passeerde in zijn bus. Ze werd meegenomen door de beveiligers van de president en werd aangeklaagd. Er werd twee jaar cel geeïst.

Akinci ontkent dat en meent dat ze gezwaaid heeft naar een vriendin om haar uit te nodigen. De rechter heeft bepaald dat ze zes maanden opgesloten moet worden. Maar omdat ze ambtenaar is ,werd de straf verhoogd naar 11 maanden en 20 dagen. Het werd ook niet omgezet in voorwaardelijk. Toen ze de uitspraak hoorde, barstte ze in tranen uit.

Geen bewijs
De uitspraak is opmerkelijk, omdat de gerechtelijk deskundige heeft bepaald dat er geen bewijs is tegen Akinci en dat ook de video-opnamen niet aantonen dat ze een handgebaar heeft gemaakt. De politie en andere betrokkenen konden ook geen bewijs tonen.