Kunnen de coupplegers de doodstraf krijgen?

Veel Turken, vooral sympathisanten van de regerende AK Partij, roepen op om de doodstraf opnieuw in te voeren en toe te passen op de coupplegers. Maar kan dat wel?
Turks.nl Redactie

Advocaat Rezan Epözdemir geeft op de Turkse TV-zender NTV duidelijkheid over de zaak. In 2004 werd de doodstraf in Turkije definitief uit de wetten gehaald en werd het vervangen door een ‘verzwaarde levenslange gevangenisstraf’. De laatste doodstraf werd uitgevoerd in 1984. In de tussentijd werd geen enkel doodstraf goedgekeurd door het parlement, wat noodzakelijk was voordat iemand werd opgehangen.

Bij de verzwaarde levenslange gevangenisstraf wordt je levenslang opgesloten in een cel voor één persoon, waarbij je slechts 1 uur per dag een luchtje mag scheppen. Om de 15 dagen mag je een telefoongesprek plegen met een directe familielid.

Volgens advocaat Epözdemir wordt een persoon gestraft volgens de wetten die op het moment dat het strafbare feit wordt gepleegd, in werking is. Dus al wordt de doodstraf opnieuw ingevoerd, is het niet mogelijk om dat met terugwerkende kracht uit te voeren. “Als het in het voordeel zou zijn van de veroordeelde, dan wordt het toegepast. Maar wanneer het in nadeel is, is daar geen sprake van,” zijn zijn woorden op TV.

“Als het parlement de doodstraf aanneemt, is het volgens de wetten niet mogelijk om dat toe te passen bij de recente coupplegers.” voegt hij eraan toe. Volgens hem is het uiteraard wel mogelijk om de doodstraf aan te nemen om toekomstige pogingen te voorkomen. Dus voor een afschrikkend effect.

  • Loading...