Levenslang geëist tegen Fethullah Gülen

De Turkse openbaar aanklager eist levenslang tegen Fethullah Gülen, de leider van de Gülenbeweging.
Turks.nl Redactie

Hij wordt samen met 67 andere leden van de beweging verdacht van een ‘couppoging’ tegen de regering. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor onder andere de leider. 

De Gülenbeweging was zeer invloedrijk in Turkije totdat zij ruzie kregen met de regerende AK Partij. Zo waren Gülenisten actief in belangrijke overheidsfuncties en hadden zo goed als de volledige macht over de politiekorps. Zo werd de Turkse politie zelfs jarenlang ‘Het leger van de imam’ genoemd, doelend op Fethullah Gülen. Ook hadden veel officiers en rechters nauwe banden met ze, wat hun zo goed als een monopolie gaf in het Turkse rechtssysteem. Dat werd toen gesteund en verdedigd door de regering, zeggen analisten.

Ergenekon
Verder wordt de beweging ervan verdacht om honderden legerofficieren op te sluiten met valse beschuldigingen. Na een jarenlange rechtsprocedure is gebleken dat veel bewijsmateriaal in de ‘Ergenekon-zaak’ is gemanipuleerd. Ook in de Balyoz-zaak bleek hetzelfde het geval. De verdachten, die vast zaten sinds 2007, werden vrijgelaten. Met de zaken Balyoz en Ergenekon zou de beweging macht willen krijgen in het Turkse leger door hun eigen tegenstanders weg te werken.

Journalisten
Veel schrijvers en journalisten waren ook het slachtoffer van vergelijkbare praktijken. Zo werden Nedim Şener en Ahmet Şık gearresteerd toen ze felle kritiek uitten tegen de Gülenisten. Vlak voordat Şık een kritische boek wilde publiceren over de beweging, werd hij plots gearresteerd en werden alle concepten van het boek vernietigd. Later kon hij het boek alsnog publiceren.

Corruptie-zaak
De Gülenbeweging zou de corruptie-zaak tegen leden de regerende AK Partij gebruiken om de weg te ruimen voor eigen politieke macht, schrijft de aanklager. De beschuldigingen moesten ervoor zorgen 29 AKP’ers, waaronder toenmalig premier Erdogan, gedwongen door de rechter af moesten treden.

Arrestatie van Fethullah Gülen lijkt op dit moment onmogelijk omdat hij leeft in de Verenigde Staten.