Massale ‘selfie-boetes’ op Osman Gazi-brug

Op de splinternieuwe Osman Gazi-brug wordt er veel drukte veroorzaakt wegens selfie-makers.
Turks.nl Redactie

In de afgelopen vijf dagen hebben ruim 400.000 bestuurders gebruikgemaakt van de brug. Een deel van de reizigers wilden het moment dat ze de brug passeerden, vastleggen door op de brug een selfie te maken. Zij stopten op de rijbaan of op de vluchtstrook, waardoor ze voor extra drukte zorgden. Een ander reden voor de drukte is het feit dat het op dit moment gratis is om over de brug te rijden. Vanaf maandag kost het 90 Turkse lira voor een gewone personenauto.

De lokale verkeerspolitie heeft besloten om extra te controleren om dit te voorkomen. Naast de drukte veroorzaakt het namelijk ook gevaarlijke situaties. In één dag werden er ruim 100 boetes uitgedeeld met hoogte van 92 Turkse lira (±28 euro). Ook is de vluchtstrook afgezet met pionnen om de bestuurders door te laten rijden.

Mensen die toch een foto willen maken, nemen vlak na de brug de afslag om te parkeren en een selfie te schieten. Resultaat: geen onveilige situaties en minder drukte.

py7OwxWDlkeOssZiS2xb2Q.jpgMVM3rLKAtk6jLdSLSF-F8Q.jpgrrxMtRAdwkOKue53RpGnQg.jpg

  • Loading...