‘Mensen die niet bidden zijn dieren’

De uitspraak van een islam-theoloog op de Turkse staatstelevisie trekt veel kritiek van kijkers.
Turks.nl Redactie

Theoloog Mustafa Askar was te gast bij een Ramadan-uitzending op de staatszender TRT. Hij vertelde over het belang van het vijf keer bidden per dag, maar gebruikte daar een rare vergelijking bij.

“Mensen zijn geschapen als bid-ergonomische schepsels,” verzint Askar, maar houdt het daar niet bij. “Dieren bidden niet, dus mensen die niet bidden zijn dieren,” voegt hij er letterlijk aan toe.

De uitspraken van Askar trokken massa’s kritiek en reacties op social media. Hij wordt tegengesproken met verzen uit de Koran, waarin wordt beschreven dat elk levend wezen bidt voor Allah.