Merkwaardige bijbel in Turkije

Het Turkse ministerie van Toerisme en Cultuur heeft donderdag het bestaan van een 1500- jaar oude Bijbel in het Aramees bevestigd. Het Aramees is de taal die destijds door Jezus zou zijn gesproken.
Turks.nl Redactie

Het Bijbelexemplaar werd de voorbije jaren in een safe van de rechtbank in Ankara bewaard, nadat het in 2000 bij smokkelaars van kunstvoorwerpen in beslag werd genomen. De voorbije weken werd het Bijbelexemplaar overhandigd aan het Etnografisch Museum in Ankara.

Turkse media besteden uitvoerig aandacht aan de vondst, omdat de Bijbel ook een evangelie van Barnabas bevat. Dat werd omstreeks de vijfde à zesde eeuw na Christus door een moslim geschreven en geeft een islamitische interpretatie over Jezus. Zo kondigt Jezus de komst van de profeet Mohammed aan. Het evangelie beschrijft Jezus als een profeet en het verwerpt de Heilige Drievuldigheid en de kruisdood. Het evangelie bevat echter elementaire fouten betreffende de geografie (ndr. wat het bijzonder onwaarschijnlijk maakt dat het in het Heilige Land werd geschreven) en het spreekt ook de Koran op verschillende punten tegen. Desondanks geloven sommige moslims dat dit het originele evangelie is, dat later werd vernield en vervangen door de vier bekende evangelies. Die dateren volgens historici van omstreeks 65-90 na Christus.

Enkele Turkse media kondigen aan dat het Vaticaan om een onderzoek heeft gevraagd van de tekst in Ankara. Maar dat is met klem ontkend door het Turkse ministerie van Toerisme en Cultuur. Vanwege de late ontstaansdatum kan het evangelie van Barnabas overigens niet tot de apocriefe geschriften gerekend worden, omdat daartoe uitsluitend geschriften uit de oudheid behoren. De canon met de erkende boeken van het Nieuwe Testament was al omstreeks 150-200 na Christus vastgelegd, lang voordat het evangelie van Barnabas zelfs geschreven werd. De oudste vermelding van een evangelie van Barnabas komt voor in het ‘Decretum Gelasianum’ uit 492-496 na Christus. Het is onduidelijk of het hetzelfde evangelie betreft. Eerder ontdekte exemplaren van het evangelie van Barnabas dateren uit de zestiende eeuw.

Bron: kerknet.be

  • Loading...