Nederland levert bijdrage aan terugdringing kinderarbeid in Turkije

Door | Algemeen

Dat meldt de Rijksoverheid.

Het geld gaat naar de internationale vakbond ILO, die het project uitvoert in de hazelnotenpluk.

Kinderarbeid bij seizoensoogst is een structureel probleem in Turkije. Hele families reizen grote afstanden om in de zomer bij te verdienen als seizoensarbeider, waardoor de kinderen vaak enkele weken school missen voor en na hun zomervakantie. De Nederlandse ambassade in Turkije heeft in 2012 een onderzoek gefinancierd naar kinderarbeid in een viertal agrarische sectoren: hazelnoten, suikerbieten, fruit en katoen.

Vervolgproject
De ondersteuning die minister Ploumen vandaag bekendmaakt, is voor een vervolgproject dat de International Labour Organisation (ILO) in Turkije uitvoert. ‘Kinderarbeid raakt ons allemaal’, aldus de minister. ‘En ik ben trots op de Turkse overheid, die met gerichte plannen de kinderarbeid op het Turkse platteland de afgelopen tien jaar met tweederde heeft teruggebracht. Maar er blijven nog meer kinderen over die op school zouden moeten zitten, vandaar mijn bijdrage aan het ILO.’

Het doel van dit project is om de hele keten van hazelnootpluk in kaart te brengen en de omstandigheden aan te pakken die leiden tot kinderarbeid. op den duur zou het koeten uitmonden in certificering van producten die zonder kinderarbeid op de markt worden gebracht. Onderdeel van het project is ook een bewustwordingscampagne.

Hazelnootketen
De Nederlandse hazelnootverwerkende industrie beseft dat kinderarbeid bij de seizoensoogst nooit alleen opgelost kan worden via de hazelnootketen van Nederlandse bedrijven en werkt daarom via hun Europese brancheorganisatie voor chocolade, koek en gebak, COABISCO, samen met de Turkse overheid en ILO. Verschillende bedrijven zoals Nestle en Ferrero hebben interesse getoond in dit project. Primair verantwoordelijk is Turkse overheid; deze heeft een actieplan om kinderarbeid tegen te gaan met daarin expliciet aandacht voor de agrarische ketens.

Aan wie komt de bruidsschat toe na een echtscheiding bij Turkse Nederlanders?

Niemand trouwt met het idee om te scheiden. Je wordt...

Aleyna Tilki reageert op beschuldigingen drugsgebruik

De 18-jarige popster Aleyna Tilki deelde onlangs een video...

Bekende rapper Ezhel vrijgesproken

De bekende rapper Ezhel werd eind vorige maand gearresteerd...

“Als ik een vrouw was, zou ik lesbieënne zijn”

De bekende acteur Çağlar Ertuğrul heeft interessante...