Nederlandse Zaman in geldnood

De Nederlandstalige spreekbuis van de terroristische Gülenbeweging is een crowdfunding-actie gestart.
Turks.nl Redactie

Met de actie wil Zaman liefst €100.000 buit maken voor een speciale ‘vrijheidseditie’. Degenen die meer dan €250 doneren, mogen uit eten met de redactie.

Of het daadwerkelijk puur gaat om het uitbrengen van een ‘vrijheidseditie’ is een punt van twijfel. De crowdfunding-actie komt vlak nadat de Franse en de Belgische edities van Zaman hun deuren moesten sluiten. Het besluit zou genomen zijn door bedreigingen, maar al eerder was bekend dat het aantal abonnees en de adverteerders van de kranten sterk waren afgenomen. Ook de hoofdredacteur van de Nederlands editie, die vindt dat alle Turkse imams het land uit moeten, zei dat de adverteerders weglopen.

Vooral sinds de couppoging op 15 juli, dat werd uitgevoerd door officieren die trouw zijn aan Gülen, staan media en bedrijven die banden hebben met de beweging onder zware druk.

Er is al zo’n €6.000 geschooid van aanhangers van de Gülenbeweging, staat op de crowdfunding-site. De donaties variëren tussen de €5 en €1.000.