Onderzoek: 99,2% Turken is Moslim

Het Turkse Directoraat van Godsdienstzaken (Diyanet) heeft een onderzoek gedaan naar het hedendaagse religieuze leven van inwoners van Turkije.
Turks.nl Redactie

Daaruit is gebleken dat 99,2% van de ondervraagden zeggen moslim te zijn. 0,4% is atheïst of van een ander geloof. 41% van de Turken kunnen de Koran in het Arabisch lezen.

Diyanet heeft meer dan 21 duizend mensen ondervraagd voor het onderzoek. Zij waren allemaal boven de 18 jaar en 50,9% waren vrouwen.

Ongeveer de helft daarvan zegt dagelijks te bidden. Bijna iedereen leert zijn geloof voor zijn/haar 16de leeftijd. 71,6% van de vrouwen draagt buiten huis een hoofddoek.

77,5% van de moslims in Turkije zijn Hanafieten. 11,1 volgen het Sjafisme en 1% zijn Jafari. 6,3% zegt geen volgeling te zijn van een bepaale stroming.

98,7% gelooft zonder twijfels in het bestaan en in de eenheid van Allah. 0,8% heeft twijfels hierover en 96,2% gelooft in het hiernamaals.

Bidden
42% van de bevolking bidt volgens het onderzoek vijf maal per dag. 16,9% bidt nooit. Mensen die leven op het platteland bidden vaker: 50,5%. In stedelijke gebieden is dat 39,4%. Vrouwen bidden met 49,8% vaker dan mannen (34,8%).

Ook blijkt het dat Turkse moslims vaker bidden wanneer zij ouder zijn: 26,2% van de mensen tussen de 18 en 24 bidt, terwijl dat boven de 65 oploopt tot 69,9%.

Opleiding
Hoger opgeleiden bidden volgens het onderzoek minder. 27,4% van de mensen die een hoger onderwijs hebben afgerond bidden. Bij mensen die niet kunnen lezen en schrijven is dat 69,3%.

Vrijdaggebed
57,4% van de moslims in Turkije gaat elke vrijdag naar de moskee. 7,2% gaat nooit naar de moskee voor het vrijdaggebed. 12,7% gaat ‘soms’.

Vasten
Ruim 83,4 van de bevolking zegt te vasten indien zijn of haar gezondheid dat toelaat. 2,5% gaven aan nooit te vasten. Ook bij het vasten staan vrouwen bovenaan: 86% tegenover 80,7% bij mannen.

Bedevaart
84,9% van de mensen willen ooit in hun leven naar Mekka voor de islamitische bedevaart. 6,6% is al geweest. 3,2% vindt het beter om arme mensen te helpen dan een flink bedrag uit te geven voor de reis naar Mekka. De bedevaart is vooral in trek bij de ouderen: 26,6% is naar Mekka geweest. Bij mensen tussen de 18 en 24 is dat 1,5%.

Hoofddoek
71,6% van de ondervraagden dragen een hoofddoek wanneer zij het huis uit gaan. 27,2% doet dat niet. In de steden dragen ongeveer 65% van de vrouwen een hoofddoek. Op het platteland loopt dat op tot 88,9%.

91,8% van de hoofddoekdragers doet dat omdat zij erin geloven dat het een plicht is van de islam. 5,9% doet dat uit traditie. Slechts 1,8% draagt een hoofddoek op verzoek van ouders. 0,1% draagt een hoofddoek wegens druk.

Opvoeding kinderen en relaties
Zo’n 87% van de mensen voeden hun kinderen op volgens islamitische normen en waarden. Een groot deel van de ondervraagden hebben het meest over hun geloof geleerd voor hun zestiende leeftijd. 68,9% vindt religie belangrijk bij het kiezen van een partner.