Onderzoek: Turkse jongeren steeds minder gelovig

Turks.nl Redactie

De levensstijl van jongeren in Turkije is in 10 jaar drastisch veranderd. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau KONDA.

In het onderzoek werd de levensstijl van jongeren tussen de 15 en 29 van vandaag vergeleken met die van 10 jaar geleden. Zo wordt duidelijk dat jongeren veel hoger opgeleid zijn en vaker deelnemen aan culturele activiteiten.

Huwelijk

Flink minder jongeren trouwen, of ze trouwen later. In 2008 waren 39% van de ondervraagden gehuwd, nu is dat 19%. Leven als huisvrouw is ook flink minder in trek. In 2008 waren 25% van de ondervraagde jonge vrouwen huisvrouw, nu is dat 13%.

Levensstijl

43% van de jongeren vinden dat ze een modern levensstijl hebben, vergeleken met 34% in 2008. Ook zijn jongeren minder conservatief: in 2008 gaf 28% aan een ‘gelovige en conservatieve’ levensstijl te hebben. Nu is dat 15%.

Jongeren vasten en bidden ook minder. 58% vast tegenwoordig tijdens de Ramadan. In 2008 was dat 74%.  Het percentage jongeren die met regelmaat bidden, is gedaald van 27% naar 24%.