Regering roept Turkse jongeren in Europa op te trouwen

De subcommissie ingesteld door de Turkse parlementaire commissie voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen, heeft een rapport opgesteld waarin er wordt gesuggereerd dat Turkse jongeren in het buitenland bewust moeten worden gemaakt van huwelijks- en gezinsopbouw.

In het rapport wordt nadruk gelegd op de geleidelijke krimping van Turks-Europese gezinnen. Er is een daling van het aantal geboortes. In Duitsland, waar ruim 3 miljoen Turken leven, is het aantal geboortes van 43.971 in 1991 naar 12.607 in 2013 gedaald.

In het rapport wordt ook opgemerkt dat ouders in Europa moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen.

De commissie stelt: “Het bewustzijn van jongeren over het huwelijk en gezinsvorming moet verhoogd worden. Voor ouders die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen zal consulting aangeboden worden door de overheid.

Voor de kinderen die de kans op een dubbele nationaliteit verliezen als gevolg van de ouders die hun Turkse nationaliteit zijn verloren, moet de wet worden herzien.

Tv-programma’s die in Europa worden uitgezonden moeten worden verbeterd in de inhoudelijke kwaliteit, moeten worden vrij gemaakt van inhoud die culturele corruptie veroorzaakt, moeten zorgen voor bewustwording en er moeten programma’s uitgezonden worden om de banden met het vaderland te versterken.”

Ook komt het rapport met aanbevelingen over het onderwerp. Zo vinden ze dat Turkse jongeren in Europa moeten worden aangemoedigd om beroepen als maatschappelijk werker, advocaat, imam en Turkse leraar, therapeut, culturele vertaler, pedagoog en psycholoog te kiezen.

Het werkterrein zoals het ‘International Theology Program’, moet worden uitgebreid naar andere domeinen. De vertegenwoordigers in het buitenland moeten actief hulp bieden aan Turkse burgers over dergelijke onderwerpen. Ook moeten de vertegenwoordigers in Europa zorgen voor gekwalificeerde personeel.