Tientallen vrachtwagens noodhulp naar Turkmenen

Tientallen vrachtwagens gevuld met noodhulp zijn uit Turkije vertrokken naar het noorden van Irak.
Turks.nl Redactie

De hulp is bedoeld voor de tienduizenden Turkmenen die zijn gevlucht van het geweld van de terreurorganisatie ISIS. Meerdere steden waar voornamelijk Turkmenen wonen werden met geweld overgenomen. Tientallen onschuldige Turkmenen werden daarbij gedood.

Uit beelden van de vluchtelingen was te zien dat zij in zeer slechte omstandigheden leven. Vaak met honderden in loodsen of op straat.

Alleen de Turkse Rode Halve Maan stuurt al 16 vrachtwagens. Deze zijn gevuld met tenten en voedselpakketten. De Handelskamer van Ankara (ATO) stuurt drieduizend voedselpakketten, vervoerd in drie vrachtwagens. De gemeente van Adana zorgde voor een vrachtwagen vol medicijnen. Veel andere gemeenten doen hieraan mee.

Ülkü Ocaklari
De nationalistische beweging ‘Ülkü Ocaklari’ was één van de eersten die in actie kwam. Zodra bekend werd dat de Turkmenen in moeilijkheden waren startten zij een landelijke, en later een internationale actie om de vluchtelingen te helpen. De noodhulp van de Ülkü Ocaklari was dan ook de eerste die aankwam in het gebied.

De Turkse Rode Halve Maan wil in totaal 176 vrachtwagens hulp sturen naar Noord-Irak.