Turk schiet vriend dood omdat hij rekening betaalde

Waar de meeste Nederlanders netjes hun eigen eten en drinken afrekenen bij een restaurant, gaat het er bij de Turken heel wat anders aan toe. Een ruzie om een rekening in Istanbul had een fatale afloop.
Turks.nl Redactie

Uit beleefdheid willen Turken bij een restaurant alles zelf betalen. Ook voor anderen die aan hun tafel hebben gezeten. Sommigen zien het als een belediging als een ander of als een jonger persoon voor ze betaalt. Gisteren ochtend ging het iets verder dan dat.

Zondagochtend rond vijf uur werd een man doodgeschoten en raakten twee anderen gewond. Vrienden Idris A. en Savci K. gingen samen eten in een restaurant. Later schoven drie andere vrienden aan.

Toen Idris wilde afrekenen, kwam hij erachter dat de rekening al door de vriend was betaald die later mee kwam eten. Er ontstond een ruzie waarop Alakus de zaak verliet. Kort later kwam hij terug met een pistool waarmee hij eerst de betaler en vervolgens zijn twee vrienden neerschoot.

De twee vrienden van de betaler kwamen er met een verwonding van af. De betaler overleed.

Het hele voorval was te zien op de beveiligingscamera’s:

  • Loading...