Turken leven 10 jaar langer

De levensverwachting in Turkije is gemiddeld met 10 jaar gestegen naar 75 jaar. Daarmee is Turkije één van de landen waar de levensverwachting het sterkst stijgt.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit cijfers van The World Health Organisation.

Een Turk die werd geboren in 1990 had een levensverwachting van 65 jaar. In 2012 is dat gestegen tot 75. Turkse vrouwen leven langer dan mannen: 78 jaar tegenover ‘slechts’ 72 jaren die mannen te leven hebben.

Ook doet Turkije het goed betreft de sterfte van pasgeborenen. De cijfers zouden volgens WHO in de buurt komen met die van hoge-inkomenslanden.

Als reden voor de verbetering geeft de WHO de hervormingen in de Turkse gezondheidszorg. Als Turken een gezonder leefstijl zouden nemen zou de levensverwachting kunnen stijgen tot 80 jaar. Turken moeten dan minder roken en de strijd aangaan met obesitas en diabetes door meer te sporten.

Toplijst
Volgens de WHO leven Japanse vrouwen het langst: 87 jaar, gevolgd met Spanje, Zwitserland en Singapore. De top-10:

Schermafbeelding 2014-05-20 om 11.27.14