Turkije gaat echtscheidingen in Nederland automatisch erkennen

AvatarTurks.nl Redactie

In een decreet van  de Turkse president op 30 april werd bekend gemaakt dat buitenlandse scheidingen in Turkije voortaan per direct erkend zouden worden. Maar is het zó simpel? Advocate Nilgün Çiçek,  expert op het gebied van Turkse echtscheidingszaken, legt het uit.

Voorheen moest in Turkije een erkenningsprocedure gestart worden om buitenlandse echtscheidingsuitspraken te laten erkennen in Turkije. Een buitenlandse echtscheidingsuitspraak betekende namelijk niet dat je automatisch ook in Turkije gescheiden was. Velen zagen af van een erkenningsprocedure, omdat de procedure te lang duurde. Daardoor bleven vele gescheiden stellen, getrouwd in Turkije.

Nu is dat makkelijker gemaakt. Er hoeft geen erkenningsprocedure meer te worden gestart, een inschrijving van de –  naar het Turks vertaalde – echtscheidingsuitspraak op het Turkse consulaat en een kopie van de identiteitskaart is voldoende.

WORDT EEN NEDERLANDSE ECHTSCHEIDINGSBESCHIKKING VOORTAAN AUTOMATISCH ERKEND IN TURKIJE? Tot voor kort werd de…

Posted by Çiçek Advocatuur on Wednesday, May 10, 2017

”Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden”, zegt Çiçek. ”Zowel de man als de vrouw moet instemmen met de inschrijving ervan in het Turks bevolkingsregister bij het Turkse consulaat. Zodra één echtgenoot er niet mee instemt, moet er alsnog een erkenningsprocedure gestart worden. Of je kan de echtscheiding door een gevolmachtigde advocaat in Turkije laten inschrijven in de registers.”

Als je al een lopende zaak hebt, kan je na de registratie van de echtscheiding, de zaak intrekken bij de Turkse rechtbank, omdat je hier geen belang meer bij hebt. Dan hoeft die procedure niet langer te lopen.

Gezamenlijk gezag

Het registreren van buitenlandse echtscheidingsuitspraken is echter niet de enige verandering. Terwijl het eerst zo geregeld was in Turkije, dat na echtscheiding maar één ouder het gezag over een kind kon hebben, kan men sinds kort ook gezamenlijk gezag verzoeken. Dat gebeurde na een uitspraak van de Turkse Hoge Raad. ”Dus je kan tegelijkertijd met de erkenningsprocedure ook verzoeken om  beide ouders te belasten met het gezamenlijk gezag over het kind”, aldus Çiçek.