Turkije geeft joods en christelijk bezit terug

De Turkse staat geeft honderden bezittingen terug die in de afgelopen 75 jaar van joodse en christelijke minderheden zijn afgenomen.
Turks.nl Redactie

Het gaat onder meer om voormalige zieken- en weeshuizen, schoolgebouwen en begraafplaatsen van Griekse, Armeense en joodse stichtingen. Als de eigendommen inmiddels zijn doorverkocht, moeten de oorspronkelijke eigenaren schadeloos worden gesteld.

Dit staat in een regeringsbesluit dat zaterdag is gepubliceerd. De teruggave van de bezittingen is een eis van de Europese Unie en vormt ook inzet van diverse rechtszaken die voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tegen Turkije zijn aangespannen. Vorig jaar droeg het hof Turkije al op een weeshuis aan het Grieks-orthodoxe Patriarchaat terug te geven.

Sommige bezittingen werden onteigend omdat ze niet langer werden gebruikt. Andere werden geconfisqueerd toen Turkije in 1974 bepaalde dat niet-islamitische stichtingen geen onroerend goed mochten bezitten, tenzij dat in 1936 al op hun naam was gesteld.

Mensenrechtenadvocaat Orhan Kemel Cengiz noemt het besluit van grote betekenis. “Met de teruggave van hun bezittingen en de schadeloosstellingen zullen de minderheidsgemeenschappen zich economisch kunnen versterken en het gemakkelijker hebben”, meent hij.

Turkije telt naar schatting 65 duizend Armeens-orthodoxe christenen, 23 duizend joden en minder dan 2500 Grieks-orthodoxe christenen, op een overwegend islamitische bevolking van 74 miljoen. 

Novum/AP 

  • Loading...