Turkije krijgt ‘recht op vrijdaggebed’

De Turkse regering werkt aan een wet dat moet garanderen dat werknemers naar het vrijdaggebed kunnen gaan.
Turks.nl Redactie

Middels een wet moet de vrijheid van godsdienst gewaarborgd worden, zegt de Turkse premier Davutoglu tijdens een speech. Volgens hem moeten alle werknemers het recht krijgen om naar het vrijdaggebed te gaan tijdens de middagpauze.

In 2015 riep de ambtenarenvakbond Memur-Sen op om de tijden van de pauzes aan te passen zodat ambtenaren, indien gewenst, naar de moskee kunnen gaan in de middag. De AK Partij heeft de details van de wet nog niet bekendgemaakt.