Turkije verruimt regels afkopen dienstplicht

Turken in het buitenland die tot nu toe hun dienstplicht niet konden afkopen, kunnen dat voortaan wel.
AvatarTurks.nl Redactie

Zo meldt AD.nl.

Daarvoor moeten ze wel een bedrag van 10.000 euro betalen, in plaats van de gebruikelijke 5000 euro. Dat heeft het Turkse parlement besloten.

Turken die niet in Turkije wonen moeten net als andere Turken gewoon hun dienstplicht van doorgaans vijftien maanden vervullen. Vaak kunnen ze het echter afkopen voor 5000 euro en een verkorte militaire training volgen van 21 dagen. Tot nu toe konden sommige groepen echter geen gebruik maken van dat afkooprecht.

Voor hen zijn nu de mogelijkheden verruimd, al moeten ze wel het dubbele bedrag betalen. Mannen van 45 jaar en ouder betalen zelfs 15.000 euro als ze ook de training van 21 dagen niet willen volgen. Om welke groepen het precies gaat, is onduidelijk.