Turkije vreest giftige modderstroom

In het westen van Turkije dreigt een ramp met een modderstroom vol cyaankali.
Turks.nl Redactie

Er wordt al dagen geprobeerd een dijk te versterken die het zwaar vervuilde water tegenhoudt.

Begin deze week braken de dijken rond een bassin bij een zilvermijn in de stad Kütahya. In het water zitten zware metalen en het zeer giftige cyaankali, een stof die wordt gebruikt bij het winnen en raffineren van zilver.

Volgens deskundigen dreigt een enorme milieuramp als ook de laatste dijk doorbreekt. Er wordt gevreesd voor een giftige modderstroom van honderden kilometers lang.

Enkele bewoners in dorpen rond de zilvermijn hebben uit voorzorg hun huis verlaten. Zij eisen de sluiting van de mijn.

Het bedrijf Eti Gümüs dat voor het bassin verantwoordelijk is, zegt dat er nauwelijks iets te vrezen valt. Binnen twintig dagen kan een noodbassin in gebruik worden genomen en is het gevaar definitief geweken, aldus het bedrijf.

Bron: nos.nl

  • Loading...