Turks Grondwettelijk Hof beslist over Game of Thrones-zaak

Het Turks Grondwettelijk Hof heeft zich gebogen over de Game of Thrones-zaak waarbij een legerkapitein werd ontslagen.
Turks.nl Redactie

Een kapitein van de Turkse strijdkrachten die studenten in een militaire school Game of Thrones liet kijken werd ontslagen omdat hij de reputatie van het Turkse leger schade zou hebben gebracht. Hij ging in hoger beroep, maar zijn zaak werd verworpen. Daarom besloot hij te stappen naar de hoogste rechtbank in Turkije.

Het Grondwettelijk Hof heeft de zaak onderzocht en heeft bepaald dat er geen eerlijk proces is geweest, mede doordat de militaire rechtbank niet volledig onafhankelijk is en dat zijn bezwaar niet werd behandeld. Daarom is de uitspraak van de militaire rechtbank teruggedraaid en mag hij weer werken bij het leger.

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof.