Turks leger blijft actief in Irak tegen PKK

Het parlement geeft het leger toestemming om de militaire acties tegen de PKK in Noord-Irak voort te zetten.
AvatarTurks.nl Redactie

428 van de 451 parlementsleden die hebben gestemd waren voor het verlengen van het mandaat met een jaar. 18 waren er op tegen, er werd één blanco stem geteld.

De regerende Ak-Partij en de oppositiepartijen CHP en MHP zijn voor, en de Koerdische BDP is streng tegen de militaire operaties. 

Volgens de regering bevinden er zich ongeveer 4.500 terroristen in Noord-Irak. Met het mandaat moet de leger voorkomen dat de PKK aanvallen uitvoert vanuit dat gebied. Sinds 2007 is het leger actief in Irak. Er worden onder andere terreurkampen gebombardeerd en mogelijke aanslagen geweerd.

© Turks.nl