Turkse MinBuZa in Myanmar om geweld tegen moslims

Minister Davutoglu van buitenlandse zaken is in Myanmar om een oplossing te zoeken voor het conflict waarbij vele Rohingya-moslims het slachtoffer van zijn.
Turks.nl Redactie

Davutoglu bezocht een vluchtelingenkamp in Arakan, waar hij werd ontvangen in tranen. Er is een langdurig conflict tussen de onderdrukte moslimminderheid en extremistische boeddhisten. Complete moslimwijken werden daarbij verwoest, en werden moslims levend verbrand. Dit is gemeld in rapporten van Human Rights Watch.

De Rohingya-moslims zijn ontnomen van grondrechten. Zo zijn zij officieel geen burgers van Myanmar, en moeten in dienst van de staat werken zonder loon. Zij mogen ook geen kinderen krijgen. Honderdduizenden moesten vluchten van het geweld, en leven in zeer slechte omstandigheden in opvangkampen. 

Minister Davutoglu zal spreken met zowel islamitische als boeddhistische vertegenwoordigers. Dat gebeurt samen met vertegenwordigers van de Organisatie van de Islamitische Samenwerking.

© Turks.nl