Turkse regering: Rutte discrimineert

De Turkse regering heeft donderdag uitlatingen van premier Rutte in de Kamer over Turkse paspoorten ‘ongelukkig’ en ‘discriminerend’ genoemd.

Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Rutte zei woensdag in het debat over de regeringsverklaring dat de Nederlandse en Zweedse nationaliteit van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten geen probleem is, maar dat het wel een punt van discussie was geweest als zij een Turks paspoort had gehad.

De Turkse minister Faruk Çelik, verantwoordelijk voor Turken in het buitenland, zei gisteren ‘niet in te zien hoe zo’n discriminerende opmerking bijdraagt aan de integratie van buitenlanders in Nederland’. ‘Het recht om te stemmen en het recht om gekozen te worden zijn elementaire mensenrechten’, aldus de minister.

Inburgeringsplicht
De Turkse regering vindt ook dat er een einde moet komen aan de Nederlandse inburgeringsplicht voor Turken. Ankara ziet in die plicht een onrechtmatige aantasting van de rechten van Turken.

Rechtbanken in Rotterdam en Roermond gaven de Turken onlangs gelijk. De rechters bepaalden dat de inburgeringsplicht voor Turken in strijd is met het associatie-akkoord tussen Turkije en de EU.

De Nederlandse staat is tegen die uitspraken in beroep gegaan. Als de staat dat beroep verliest, wil het kabinet zich inspannen voor aanpassing van het verdrag, zodat Turken wél weer onder de inburgeringsplicht vallen. Maar de Turkse regering kondigt nu al aan dat zij zich tegen zo’n aanpassing van het verdrag zal verzetten.

Unanieme instemming
Volgens juristen zal het verzet de wijziging waarschijnlijk onmogelijk maken, omdat unanieme instemming van de verdragspartijen nodig is.
‘Turkse burgers zijn op grond van het verdrag niet verplicht de cursussen te volgen’, zegt de woordvoerder van de Turkse minister Çelik. ‘Wij gaan Nederland daaraan houden.’

Volgens de woordvoerder steunt Ankara de integratie van Turkse immigranten in de Nederlandse samenleving. Maar Turkije is erop tegen dat de immigranten volledig opgaan in die samenleving. ‘Deze mensen zijn Turken en zullen dat altijd blijven.’

Minister Çelik bracht vorig weekend een bezoek aan Nederland. Hij had geen ontmoeting met minister Donner (Binnenlandse Zaken), maar sprak wel met Turkse belangenorganisaties en bezocht de Islamitische Universiteit Rotterdam. ‘Wij maken ons zorgen over de groeiende xenofobie en islamofobie in Nederland’, zegt een woordvoerder van Çelik. ‘Terwijl Turkije democratischer wordt, en beter omgaat met minderheden, gaat de situatie in Europa juist achteruit.’