Twitter gaat praten met Turkije over verbod

Vertegenwoordigers van Twitter zijn aangekomen in Turkije om te praten over de ban op de populaire site in het land.
Turks.nl Redactie

Dat heeft de staatstelevisie TRT gemeld.

De vertegenwoordigers worden geleid door Colin Crowell, Hoofd van Global Public Policy bij Twitter.

Twitter was enkele weken lang geblokkeerd in Turkije, omdat de site weigert mee te werken om plegers van strafbare feiten op te sporen in Turkije. Zo publiceerden meerdere gebruikers documenten van de geheime dienst, of gesprekken van de premier en meerdere ministers. Ook werden aanklachten van privacyschending van gebruikers volkomen genegeerd, aldus de Turkse internet-autoriteit. De blokkade werd opgeheven na besluit van het Grondwettelijk Hof. Ook zou Twitter geen belasting betalen in Turkije, aldus premier Erdogan.

Turkije wil dat Twitter een kantoor opent in Turkije, zodat klachten sneller kunnen worden behandeld. Bij het gesprek zullen onder andere aanwezig zijn; vertegenwoordigers van de Turkse internet-autiriteiten BTK en TIB, en van de ministerie van infrastructuur.

© Turks.nl