Veel kritiek om wetsvoorstel over kindermisbruik

Een wetsvoorstel van de regerende AK Partij trekt veel kritiek van zowel politici, critici als social mediagebruikers.
Turks.nl Redactie

Een tweet CHP-parlementariër Özgür Özel gisteravond was de oorzaak van de opschudding. Hij tweette: ”AKP heeft een wetsvoorstel, die ervoor zorgt dat verkrachters die trouwen met de verkrachte kinderen vrijuit gaan, gepasseerd. Met een samenwerking van MHP (nationalisten, red.) en CHP hebben we dit voorstel voorlopig tot dinsdag gestopt.”

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat mannen, die destijds zijn getrouwd met een minderjarige, niet meer vervolgd worden. Hiermee zullen zo’n 4.000 mannen worden vrijgelaten, laat minister Bozdag weten.

Het voorstel
Letterlijk vertaald klinkt het voorstel als volgt: “..de daders van alle misdrijven van seksuele aard tegenover minderjarigen, buiten geweld, bedreiging, bedrog of elk andere vrijheidsbeperkende daad, die zijn gepleegd tot 16 november 2016, worden vrijgesteld van straf, indien ze trouwen met het slachtoffer. De straf van de inmiddels veroordeelden zullen worden omgezet in een voorwaardelijke straf. Als na verloop van tijd het huwelijk beëndigd wordt door toedoen van de dader, wordt de straf van de dader voortgezet of wordt er een uitspraak gedaan over de dader door de rechter. De rechtszaken tegen de dader, de aanzetter of medeplichtige van de seksuele misdaad zullen vervallen.”

‘Niet voor verkrachters’
In de eerste instantie werd het voorstel aangenomen, maar nadat hoofdelijke stemming werd geëist door de oppositie, haalde het voorstel de meerderheid niet. Na enorme kritiek reageerde de Minister van Justitie Bekir Bozdağ op het voorstel. Hij wees vooral op het feit dat huwelijken tussen volwassenen en minderjarigen veel voorkomen en dat ze met dit voorstel, vooral deze huwelijken willen vergemakkelijken. Hij gaf het voorbeeld van een vrouw die hem ontmoette op een bruiloft. ”Ze had een kind naast haar en vertelde mij dat op haar bruiloft de plaatselijke gendarmerie, rechter en officier van justitie aanwezig was als bezoeker. Diezelfde commandant is haar komen halen toen na de geboorte van haar kind. Haar man moet nog 7 jaar en 4 maanden zitten. Dit zijn dramatische situaties, aldus Bozdağ.” Hij wees erop dat deze aanpassing absoluut niet bruikbaar is voor verkrachters.

Critici vinden dat deze maatregel een gedoogbeleid vormt voor huwelijken tussen volwassenen en minderjarigen. Als het voorstel op dinsdag tóch aangenomen wordt, zullen ongeveer 4.000 gevangenen vrijgelaten worden.