Verkrachters aan de galg… Eens of oneens?

Turks.nl Redactie

Na de afschuwelijke moord op Özgecan Aslan en de maatschappelijke schok die het in Turkije heeft veroorzaakt, is de vraag gerezen of de doodstraf niet moet worden heringevoerd in Turkije. In veel Aziatische en Afrikaanse landen wordt de doodstraf nog regelmatig toegepast, terwijl in de Westerse landen de doodstraf streng verboden is. 

Moeder Özgecan is een absolute voorstander, net zoals vele Turken naar aanleiding van de brute moord op Özgecan, terwijl vader Özgecan stelt dat de doodstraf geen definitieve oplossing is. Het geweten van de mensheid moet worden aangewakkerd, zodat elk individu de ernst en consequenties van eigen gedragingen kan inzien.

Hoe zit het nou met de doodstraf? In het Jodendom is het weliswaar toegestaan, maar de eisen die worden gesteld aan het bewijs zijn zo zwaar dat het in de praktijk nauwelijks is voorgekomen. Het christendom is zo goed als tegen de doodstraf, terwijl de Islamitische wet (de Sharia) zeker niet tegen de doodstraf is. Volgens de Sharia kan de doodstraf o.a. bij verkrachting en opzettelijke moord worden toegepast, al wordt vergeving en mededogen in de Koran sterk aangemoedigd. In de meeste Islamitische landen, behalve de Turkse landen, is de doodstraf gewoon. 

De Turkse premier Erdogan lijkt de herinvoering van de doodstraf te overwegen. Ook de ministers van Economische Zaken, Nihat Zeybekçi, en van Gezin en Sociaal beleid, Ayşenur İslam, zijn voor de herinvoering van de doodstraf. De doodstraf is in Turkije pas in 2002 afgeschaft omdat dit een voorwaarde is voor een lidmaatschap bij de Europese Unie. Het wordt dus afwachten of Erdogan – gezien de maatschappelijke onrust en behoefte voor rechtvaardiging van de brute moord – toch de doodstraf zal herinvoeren of uit angst voor het afbreken van de onderhandelingen met de Europese Unie dit achterwege zal laten. Een dergelijke wetswijziging voor de herinvoering van de doodstraf hangt natuurlijk van meerdere factoren af dan de EU-regelgeving an sich, maar de toetreding tot de EU blijft in Turkije nog altijd een hot topic.

Inmiddels heeft de moeder van de dader zich ook uitgelaten over het feit dat haar zoon is opgegroeid bij een vader die haar altijd ernstig heeft mishandeld. Zij is na een huwelijk van 22 jaar gescheiden van de psychopaat, maar haar zoon (de dader) is bij zijn vader blijven wonen. Ze wil de moord absoluut niet goedpraten maar stelt wel dat i.p.v. de herinvoering van de doodstraf, zulke psychopaten moeten worden opgespoord en behandeld. Haar zoon heeft immers zijn vader als voorbeeld genomen die hem te hulp schoot na de verkrachting van Özgecan Aslan. 

  • Loading...