Turks.nl

Minder armoede in Turkije

Er is minder armoede in Turkije. Dat blijkt uit cijfers van het Turkse statistiekbureau TÜİK over 2012.

In 2011 gaf 0.14% minder dan 2,15 dollar uit per dag, een bedrag dat bepaald is volgens de koopkrachtpariteit in Turkije. In 2012 daalde dit naar 0.06%. Wanner het gaat om uitgaven van gemiddeld 4,30 dollar per dag is dat gedaald van 2.79% naar 2.27% van de bevolking.

Ook is gebleken dat er meer armoede is op het platteland vergeleken met mensen die in steden wonen. Wel is daar ook een daling in. 6.83% van mensen die op het platteland wonen gaven minder uit dan 4,30 dollar 2011. In 2012 werd dit 5.88%. In steden is er een daling van 0.94% naar 0.60% in 2012.

1 dollar is ongeveer 2.05 Turkse lira.

© Turks.nl / AA

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl