Werkloosheid gedaald in 2011

De Turkse statistiekenbureau TUIK meldt dat de werkloosheid in het jaar 2011 met 2.1% is gedaald. Dit in vergelijking met een jaar ervoor.
Turks.nl Redactie
Total
Shares


Dat betekent dat meer dan 400.000 mensen aan een baan zijn gekomen. Toch zjin nog 2.6 miljoen mensen werkloos.

Werkloosheid in stedelijke gebieden ligt op 11.9%. Op het platteland zijn 5.8% van de mensen werkloos.

Vrouwen
Vergeleken met mannen zijn er meer werkloze vrouwen: 17.5% van de vrouwen zjin werkloos, en 10.7% van de mannen zoeken werk.

Informele arbeid wat al tientallen jaren een probleem is voor de Turkse economie, is gezakt met 1.2% naar 42.1%.

Sectoren
Ongeveer 48% van de beroepsbevolking werkt in de dienstverlenende sector. Dat wordt gevolgd door landbouw: 25.5%. 19.5% werkt in de industrie, en 7% werkt in de bouwsector.

© Turks.nl