Werkloosheid gedaald in 2011

De Turkse statistiekenbureau TUIK meldt dat de werkloosheid in het jaar 2011 met 2.1% is gedaald. Dit in vergelijking met een jaar ervoor.
Turks.nl Redactie
Total
0
Shares


Dat betekent dat meer dan 400.000 mensen aan een baan zijn gekomen. Toch zjin nog 2.6 miljoen mensen werkloos.

Werkloosheid in stedelijke gebieden ligt op 11.9%. Op het platteland zijn 5.8% van de mensen werkloos.

Vrouwen
Vergeleken met mannen zijn er meer werkloze vrouwen: 17.5% van de vrouwen zjin werkloos, en 10.7% van de mannen zoeken werk.

Informele arbeid wat al tientallen jaren een probleem is voor de Turkse economie, is gezakt met 1.2% naar 42.1%.

Sectoren
Ongeveer 48% van de beroepsbevolking werkt in de dienstverlenende sector. Dat wordt gevolgd door landbouw: 25.5%. 19.5% werkt in de industrie, en 7% werkt in de bouwsector.

© Turks.nl

  • Loading...