Turks.nl

Werkloosheid Turkije blijft dalen

De werkloosheid is in juni 2012 met 1.2% gedaald tot 8% vergeleken met het jaar ervoor. Dat meldt het officiele Turkse statistiekenbureau.

Een daling van 1.2% betekent dat er 676 duizend werklozen aan een baan zijn gekomen. Volgens het statistiekenbureau is dit het laagste werkloosheidscijfer sinds 2001.

De werkloosheid in stedelijke gebieden is gedaald met 1.6% tot 10%. Op het platteland is 4.3% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is 0.6% minder dan het jaar ervoor. 

Crisis
Turkije lijkt betreft de werkloosheid volledig hersteld te zijn na de kredietcrisis. De piek was in augustus 2009, toen zat 13.4% van de beroepsbevolking thuis zonder baan.

© Turks.nl

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl