Werkloosheid zakt tot cijfers voor crisis

De werkloosheid in Turkije zet zich in een dalende lijn voort. Dat blijkt uit de laatste werkloosheidscijfers van de Turkse statistiekenbureau (TÜİK).
Turks.nl Redactie

In april dit jaar was 9.9% van de beroepsbevolking, ongeveer 2.6 miljoen mensen werkloos. In april vorig jaar bedroeg de werkloosheid 12%.

Crisis
Met de laatste cijfers is de werkloosheid ongeveer even hoog als voor de economische crisis. In juli 2008 was de werkloosheid 9.4%.

© Turks.nl

  • Loading...