Afkopen dienstplicht definitief naar €1.000

Het dienstplicht-afkoopbedrag voor Turkse mannen die in het buitenland wonen is definitief naar €1.000.
Turks.nl Redactie

Het Turkse parlement heeft de wet aangenomen waarmee het afkoopbedrag voor de dienstplicht wordt verlaad van €6.000 naar €1.000. Degenen die dat bedrag hebben betaald, hoeven hun dienstplicht niet te vervullen en hoeven geen afstand te doen van de Turkse nationaliteit.

In de nieuwe wet zijn dezelfde voorwaarden als voorheen opgenomen. Het is voldoende om drie jaar in het buitenland te wonen om gebruik te maken van de mogelijkheid om geen dienstplicht te vervullen in Turkije. Het maakt niet uit of men een werk- of verblijfsvergunning heeft. Het betalen van €1.000, tot aan de 38ste leeftijd, is voldoende.

Mensen die eerder €6.000 of een deel daarvan hebben betaald, krijgen hun geld niet terug. Zij hoeven dan uiteraard niet opnieuw te betalen.

  • Loading...