Coalitie of geen coalitie: Dit wil de kiezer

Onderzoeksbureau Politics heeft gepeild wat de Turkse kiezer precies wil nu er een coalitie gevormd moet worden in Turkije.
Turks.nl Redactie

Daaruit is gebleken dat ruim 53% vervroegde verkiezingen wil. 46% is tevreden met de huidige situatie. Indien er sprake zal zijn van vervroegde verkiezingen, denkt 8% eraan om te stemmen op een andere partij. 4% zweeft. Hieronder een opsomming van wat de kiezers denken over mogelijke coalities.

AKP-CHP
57% van de CHP-stemmers is positief over een mogelijke coalitie met de AKP. De AKP’ers zijn minder optimistisch hierover: Slechts 14% steunt dit idee, terwijl 23% van de HDP stemmers wel positief zijn over een coalitie tussen de twee grootste partijen van Turkije.

 

CHP-MHP-HDP
Er wordt gespeculeerd over een coalitie met enkel de oppositiepartijen. 42% van de HDP’ers zien dit wel zitten. De MHP-stemmers, die vaak geen sympathie hebben voor de HDP, steunen dit voor 5%. 30% van de CHP’ers zijn positief hierover. De AKP-stemmers zijn fel tegen: Dit idee wordt slechts gesteund door 1,4%.

AKP-MHP
De meest voor de hand liggende coalitie is tussen de MHP en AKP. Beide partijen staan aan de rechterkant terwijl de CHP en HDP een linkse politiek voeren. 71% van de AKP’ers zijn positief hierover. De MHP’ers zijn enthousiaster: 78% steunt dit voorstel.

Over het algemeen wordt een coalitie tussen de AKP en de MHP het meest gesteund. 52% van alle stemmers is hier positief over. 

Ongerust
88% van de kiezers is bang dat de economische en politieke stabiliteit van het land aangetast zal worden tijdens de coalitiegesprekken. De AKP’ers zijn hier het meest negatief over met 93%, terwijl 82% van de CHP’ers dezelfde mening delen.

In het algemeen is de Turkse kiezer negatief over een coalitie. 55,5% zegt liever geen coalitieregering te hebben, terwijl 34% het steunt. Ook hier zijn de AKP’ers het meest negatief over: 84% wil absoluut geen coalitie. De CHP’ers zijn een tikje optimistischer: 39% is negatief.

Vervroegde verkiezingen
81% van de AKP’ers willen graag opnieuw naar de stembus gaan. Zij hopen op deze manier meer stemmen te krijgen zodat zij alsnog de meerderheid hebben in het parlement. De CHP’ers willen dat absoluut niet. Slechts 18% steunt dit idee.